Kaptures Logo i grøn farve og uden baggrund.

Breakeven ROAS Beregner

Tjener du penge på din markedsføring?

Kian fra Kapture peger mod en høj ROAS.

Beregn hvilken ROAS du skal ramme for ikke, at tabe penge på din markedsføring.

Breakeven ROAS beregnet ud fra Omsætning / Vareforbrug – Fragt – Ad spend – Løn til bureau.

Hvordan skal du bruge beregneren?

Beregneren er lavet til dig, som vil være sikker på, at i tjener penge med jeres nuværende markedsføringsbudget og udgifter. Ofte ser vi mange konsulenter og bureauer, som ikke regner deres egen løn med ind i ligningen. Andre tænker slet ikke udgifter til fragt, emballage og selve varen med ind. 

Derfor har vi lavet en beregner, som ikke giver et 100% præcis tal, som du skal bygge hele din markedsføring på. Den giver dog en rigtig god rettesnor for hvornår dine udgifter og omsætning går i nul. 

I vores verden er det et rigtig godt udgangspunkt, at du får din markedsføring “gratis” eller betalt af den omsætning den skaber. Det giver nemlig et rigtig godt udgangspunkt for at optimere mod at gøre den profitabel. Beregneren kan bruges til Facebook ads, Instagram annoncering, TikTok annoncering eller Google annoncering.

Sådan bruger du beregneren bedst:

  1. Husk alle skal være eksklusiv moms. Du kan nemt regne momsen fra et beløb ved at gang det med 0,8.
  2.  Skriv salgs- og indkøbspriser ind på dine 5 mest solgte produkter. Det giver dig en bruttoavance, som er beregnet på det du sælger mest. Hvis du skal bruge et gennemsnit på mere end 5 vare, så er det nemt, at gøre i excel eller sheets. Ligningen er: Salgspris – indkøbspris * 100 = bruttoavanceprocent.
  3. Skriv dine tal ind i ROAS Breakeven beregneren. 
  4. Breakeven ROAS vil være den ROAS du skal ramme, ud fra de tal du har indtastet for, at gå i nul på din annoncering. Så alt over det tal vil betyde, at du tjener penge på din markedsføring. (Tjek gerne at antal ordre passer sådan nogenlunde).

ROAS Breakeven

Alle tal skal være eksklusiv moms.

*Variable omkostninger kan være emballage, betalingsgebyr og håndtering.

Breakeven ROAS:

Omsætning m. moms:

Antal ordre:

Bruttoavanceprocent beregner

Bruttoavanceprocent:

Hvad er ROAS?

ROAS står for Return on Ad Spend (Afkast på annoncebudget) og er et mål for, hvor meget omsætning man får tilbage for hver krone, man bruger på annoncering. ROAS bruges ofte i forbindelse med annoncering på Sociale Medier eller Google. Det er beregnet ved at dividere omsætningen genereret af annoncering med omkostningerne til annoncering. En højere ROAS indikerer en mere effektiv annonceringskampagne. 

Hvad er POAS og hvorfor er dette ikke en POAS beregner?

Profit on Ad Spend (POAS) er et mål for, hvor meget overskud en virksomhed genererer pr. krone, der bruges på annoncering. Det beregnes ved at trække alle direkte og indirekte omkostninger, der er relateret til annoncering, fra den samlede omsætning, genereret af annonceringen. POAS giver et mere nøjagtigt billede af den faktiske rentabilitet af annonceringsudgifterne end bare Return on Ad Spend (ROAS), da det tager højde for alle omkostninger, der er forbundet med annonceringen.

 

Dog tager POAS ofte ikke højde for udgifter til konsulenter/bureau, og derfor mener vi, at vores beregner giver et bedre billede af hvilken ROAS, som du skal ramme. 

Hvad er ROI?

ROI står for Return on Investment (Afkast på investering) og er et mål for, hvor meget man tjener i forhold til sin investering. Det udtrykker et afkast på en investering over en periode. En høj ROI indikerer en høj grad af effektivitet i en investering. Når en ROI er over 1, så betyder det, at du laver penge på din markedsføring. Derfor skal du også se vores breakeven ROAS, som der du ikke tager penge. 

 

Vi beregner i dette tilfælde ROI som Omsætning divideret med vareforbrug minus fragt minus annoncebudget minus løn til bureau. 

 

Du får altså ikke beregning en breakeven ROAS på baggrund af hele din forretning, men kun på baggrund af markedsføring, salg og variable omkostning forbundet med salg. Du kan eventuelt regne emballage med ind i “Fragtpris pr pakke”.