Kaptures Logo i grøn farve og uden baggrund.

Behovsskabelse

Casper fra Kapture der har skrevet et blogpost om "behovsskabelse"

Hvad er behovsskabelse?

Behovsskabelse refererer til processen med at skabe eller fremme behov hos en kunde eller forbruger for et produkt eller en service. Dette kan gøres gennem markedsføring og reklame, der forsøger at overbevise folk om, at de har et behov for et bestemt produkt. Behovsskabelse kan også omfatte at introducere nye produkter eller tjenester, der skaber et nyt behov hos forbrugerne. Målet med behovsskabelse er at øge salget af et produkt eller en service ved at øge efterspørgslen hos forbrugerne.

Hvordan skaber man et behov

Der er mange måder, hvorpå virksomheder kan forsøge at skabe et behov hos deres kunder. Nogle af de mest almindelige metoder inkluderer:

 

Fremhæv de unikke fordele: Ved at fremhæve de unikke fordele, som dit produkt eller din service tilbyder, kan du forsøge at skabe et behov hos kunderne for at få adgang til disse fordele.

 

Skab følelsesmæssig tilknytning: Ved at skabe følelsesmæssig tilknytning til dit produkt eller din service, kan du forsøge at skabe et behov hos kunderne for at købe det. Dette kan gøres ved at fokusere på, hvordan produktet eller servicen kan styrke båndene med deres kære, eller ved at fokusere på de positive følelser, som produktet eller servicen kan generere.

 

Brug social bevis (social proof): Ved at vise kunderne, at andre mennesker har købt og er glade for dit produkt eller din service, kan du forsøge at skabe et behov hos kunderne for at være en del af denne gruppe.

 

Introducer nye produkter eller tjenester: Ved at introducere nye produkter eller tjenester, der løser et problem eller opfylder et behov, som kunderne ikke vidste, de havde, kan du forsøge at skabe et behov hos dem for at købe dette produkt eller denne service.

Find målgruppens behov

Der er en række metoder, som en virksomhed kan bruge til at finde de behov, som deres målgruppe har. Nogle af de mest almindelige metoder inkluderer:

 

Markedsundersøgelse: En virksomhed kan gennemføre en markedsundersøgelse ved at udforme et spørgeskema, der spørger kunderne om deres behov og ønsker, og derefter sende dette spørgeskema ud til en stikprøve af deres målgruppe. Når de har indsamlet data fra spørgeskemaerne, kan virksomheden bruge denne data til at få en bedre forståelse af de behov, som deres målgruppe har.

 

Kundefeedback: En virksomhed kan også spørge kunderne direkte om deres behov og ønsker ved at oprette en kundetilfredshedsundersøgelse eller ved at tilbyde kundeservice gennem telefon, e-mail eller chat. På denne måde kan virksomheden få direkte feedback fra kunderne og få en bedre forståelse af de behov, som de har.

 

Analyse af konkurrentens markedsføring: En virksomhed kan også undersøge, hvordan konkurrenterne markedsfører deres produkter eller tjenester til deres målgruppe. Ved at analysere konkurrenternes reklamer, salgsfremmende tilbud og anden markedsføring kan virksomheden få en ide om, hvilke behov der efterspørges inden for deres branche, og hvordan konkurrenterne forsøger at imødekomme disse behov.

 

Sociale medier: Ved at følge kunderne og deres aktiviteter på sociale medier kan en virksomhed få en bedre forståelse af de behov, som deres målgruppe har. For eksempel kan virksomheden følge hashtags, der relaterer sig til deres branche, og se, hvad kunderne snakker om og efterspørger. Virksomheden kan også spørge direkte til kundernes behov og ønsker gennem indlæg på sociale medier.

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide er en teori om menneskelig motivation, der beskriver de forskellige behov, som mennesker har, fra de mest grundlæggende behov til de mest avancerede behov. Pyramiden er opdelt i fem niveauer:

 

Fysiologiske behov: Dette er de mest grundlæggende behov, såsom mad, drikke, søvn og ly. Disse behov skal opfyldes, før mennesker kan bekymre sig om andre behov.

 

Sikkerhedsbehov: Når de fysiologiske behov er opfyldt, vil mennesker begynde at bekymre sig om deres sikkerhed og tryghed. Dette kan omfatte behovet for fysisk sikkerhed, såsom et sikkert hjem, og behovet for økonomisk sikkerhed, såsom en stabil indkomst.

 

Sociale behov: Når sikkerhedsbehovet er opfyldt, vil mennesker begynde at bekymre sig om deres sociale forbindelser og tilhørsforhold. Dette kan omfatte behovet for kærlighed, venskab og accept.

 

Anerkendelsesbehov: Når sociale behovet er opfyldt, vil mennesker begynde at bekymre sig om deres selvværd og selvrespekt. Dette kan omfatte behovet for anerkendelse, anseelse og selvrealisering.

 

Selvrealiseringsbehov: Dette er det højeste behov på pyramiden, og det omfatter behovet for at opfylde sit fulde potentiale og realisere sine drømme og mål.

 

Som du kan se, dækker Maslows behovspyramide over en række overordnede behov, som kunder har. Disse behov spænder fra de mest grundlæggende fysiologiske behov til de mest avancerede selvrealiseringsbehov. Virksomheder kan bruge denne teori til at forstå, hvilke behov deres kunder har, og hvordan de kan opfylde disse behov gennem deres produkter eller tjenester.

Hvorfor er det vigtigt at kende målgruppens behov?

Det er vigtigt, at en virksomhed kender sin målgruppes behov, når de skal i gang med digital markedsføring, fordi dette kan hjælpe dem med at målrette deres annoncering på en måde, der er mere effektiv og relevant for målgruppen. Med digital markedsføring kan virksomheder nemt målrette deres budskaber til specifikke målgrupper ved hjælp af data om deres interesser, adfærd og demografi.

Hvis en virksomhed ikke kender de behov, som deres målgruppe har, vil deres markedsføring være mindre effektiv, da de ikke vil være i stand til at tale direkte til deres målgruppes behov og ønsker. Derudover kan viden om målgruppens behov også hjælpe en virksomhed med at udforme deres produkter eller tjenester på en måde, der bedre opfylder de behov, som målgruppen har.

Læs også

Billedet til Kaptures blogpost omkring content.
Content

Hvad betyder content? Og hvorfor er det vigtig for din virksomhed? Vi kigger nærmere på hvad content er

Få mere viden